PROGRAMAS DE MOBILIDADE

Os nosos alumnos e alumnas poden cursar parte dos seus estudos noutras universidades nacionais (programa SICUE) ou doutros países (Erasmus+, Programas Bilaterais).

O Servizo de Relacións Internacionais da USC coordina, centraliza e xestiona as actividades relacionadas cós programas internacionais de mobilidade de estudantes e profesores.

PROGRAMAS DE MOBILIDADE A PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS