Máster Propio en Orientación Laboral

 

DURACIÓN
OUTUBRO 2021 – XULLO 2022

HORAS
1500 (60 Créditos)

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS
8

DIRECCIÓN
Gonzalo Francisco Fernández Suárez. Profesor Contratado Doutor Facultade de Humanidades de Lugo. Universidade Santiago de Compostela

COORDINACIÓN
Ana V. Santín Sánchez. Profesora E. U. Relaciones Laborales Lugo.
Universidade Santiago de Compostela

INFORMACIÓN
982824800
hola@relacioneslaboraleslugo.com

PAGO FRACCIONADO