Duración

De Outubro de 2020 a Xullo de 2021

Horas

1500 (60 Créditos)

Nº mínimo de alumnos

8

Dirección

Yolanda Maneiro Vázquez. Profesora Contratada Doutora Facultade de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela

Coordinación

Ana Victoria Santín Sánchez. Profesora E.U. de Relacións Laborais de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela

Información

María Gómez Barreiro. Profesora E.U. de Relacións Laborais de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela

maria.gomez@usc.es

PAGO FRACCIONADO