CURSO 2023-2024

As titorías solicitaranse á/ao profesor/a responsable da materia por correo electrónico, cunha antelación de 24 horas. Poderán realizarse de xeito presencial ou de forma telemática a través da plataforma Teams.

DIRECCIÓNS DE CORREO DO PROFESORADO

Carmen Redondo López: carmen.redondo@usc.es

Mercedes Montes Rodríguez: mercedes.montes@usc.es

Teresa Hermo López: teresa.hermo@usc.es

María Gómez Barreiro: maria.gomez@usc.es

Mercedes Cobo Carrasco: mercedes.cobo@usc.es

Diego Vilanova da Costa: vilanova.abogados@gmail.com

Ana Victoria Santín Sánchez: anavictoria.santin@usc.es

Rosa Díaz Alonso: rosa.diaz@usc.es

Antonio García Rojo: grojo.lbarrio@garbar.e.telefonica.net

Jackiline Salazar Torres: jackiline.salazar@usc.es

Lourdes Pardo Rodríguez: abogacia1@cel.es

Javier Rivas Costa: javier.rivas@usc.es