Escola Universitaria de Relacións Laborais

Curso Ponte

Datos sobre o noso Curso Ponte

Denominación do Título: Curso Ponte Presencial Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Adscrita á USC).

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

 • Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)
 • Complexo docente do campus de Lugo
 • 27002 Lugo

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: 7 de agosto de 2009 (DOGA 16 de setembro de 2009).

Data da publicación no BOE: BOE de 5 de marzo de 2010

Data da última credencial: 10 de xuño de 2009

Responsable do título: Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Coordinador do título: D. Carlos Montes Piñeiro

Delegado Universidade: Dna. Silvia Moscoso Ruibal

Condicións da docencia:

 • Periodicidad da oferta: Anual
 • Tipo de ensino: Presencial
 • Linguas de uso: Castelán e galego

Profesorado do curso ponte presencial Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos:

– Dna. Rosa Díaz Alonso
– D. Antonio García Rojo
– Dna. María Gómez Barreiro
– Dna. Lourdes Pardo Rodríguez
– Dna. Carmen Redondo López
– D. Vicente Silva Meilán
– Dna. Ana Victoria Santín Sánchez

Oferta e admision

 

Diplomado RRLL: 40 créditos

Graduados Sociais e Diplomados Graduados sociais: 63 créditos

Diplomados en Relacións Laborais: Número de alumnos: 20

Graduados Sociais e Diplomados Graduados Sociais: Número de alumnos: 5

 • 1. Estar en posesión do título de Diplomado en Relacións Laborais.
 • 2. Estar en posesión do título Graduado Social ou Diplomado en Graduado Social.

O primeiro ano é obrigarorio matricularse no curso completo excepto no TFG

A extinción do título producirase en caso de darse algún dos supostos establecidos no artigo 28 do R.D. 1393/2007 ou por decisión da autoridade con competencia en materia de implantación modificación ou supresión de títulos (Consello de Goberno da USC, Xunta de Galicia). En canto aos mecanismos previstos para salvagardar os dereitos e compromisos adquiridos cos estudantes, corresponde establecelos ao Consello de Goberno da Universidade. Para iso, o Consello de Goberno aproba os criterios a cumprir, que contemplan, entre outros, os seguintes puntos:

 • 1. Non admitir matrículas de novo ingreso na titulación.
 • 2. A supresión gradual da impartición da docencia.
 • 3. A impartición de accións tutoriais e de orientación específica aos/as estudantes repetidores/as.
 • 4. O dereito de avaliación ata consumir as convocatorias reguladas polos Estatutos dá USC.

Se o título extinguido é substituido por outro similar (modificando a natureza do título), fixa as condicións que facilitan aos\/as estudantes a continuidade de estudos no novo título e as equivalencias entre as materias dun e outro plan.

cursos-puente-laborales

Plan de Estudos

 

Se non eres alumno da USC e non tes usuario e contrasinal deberás darte de alta nos Servizos por Internet da USC na Secretaría Virtual

Información legal

Aviso legal

Política de privacidade e Cookies