Escola Universitaria de Relacións Laborais

A Escola

Presentación e Benvida

 
Benvidos á páxina web da E.U. de Relacións Laborais de Lugo, Centro adscrito á Universidade de Santiago de Compostela, pertencente á Fundación Campus Universitario de Lugo.

Nesta páxina web atoparás toda a información necesaria, tanto da propia Escola, coma dos diferentes estudos e demáis actividades organizadas polo Centro.

A Escola Universitaria de Relacións Laborais comezou a súa andaina no ano 1995 como resposta á demanda social de formar expertos no ámbito do traballo e as súas relacións.

Así, a primeira titulación impartida foi, a hoxe extinguida Diplomatura en Relacións Laborais. Dende o curso 2009-2010, integrándose no sistema do Espazo Europeo de Educación Superior, implanta o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Curso Ponte e Curso Ponte Semipresencial .

A pretensión principal do Grao consiste en formar a expertos no ámbito do traballo e das súas relacións, entendidas estas en sentido amplo (regulación legal das relacións traballador-empresario; organización do traballo; dirección e xestión de persoas e grupos nas organizacións…) que lles permita exercer de modo axeitado a profesión de Graduado Social, intervir no deseño e posta en práctica da estratexia e as políticas de recursos humanos, así como en materia de organización do traballo en todo tipo de organizacións, asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito sociolaboral.

Se tes interese en estudar unha carreira universitaria con múltiples saídas profesionais, e nun centro dinámico, activo e próximo, convidámoste a dar un paseo pola nosa páxina web onde atoparás información máis detallada sobre o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos e outras actividades desenvolvidas pola E.U. Relacións Laborais de Lugo.

Moitas grazas pola túa visita.
Un saúdo.

Mercedes Montes Rodríguez
Directora

shape
Dna. Mercedes Montes Rodríguez
Dna. Mercedes Montes Rodríguez
Directora
D. Luís Lamas Novo
D. Luís Lamas Novo
Subdirector
Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
Secretaria Académica
Dna. Rosa Díaz Alonso
Dna. Rosa Díaz Alonso
Asuntos Económicos
Dna. Josefina Bergantiños Corral
Dna. Josefina Bergantiños Corral
Secretaría
Dna. Ana María Casás Reigosa
Dna. Ana María Casás Reigosa
Conserxería

Equipo de Goberno

 
Dna. Mercedes Montes Rodríguez
Dna. Mercedes Montes Rodríguez
Directora
D. Luís Lamas Novo
D. Luís Lamas Novo
Subdirector
Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
Secretaria Académica

Persoal de Administración e Servizos

 
Dna. Rosa Díaz Alonso
Dna. Rosa Díaz Alonso
Asuntos Económicos
Dna. Josefina Bergantiños Corral
Dna. Josefina Bergantiños Corral
Secretaría
Dna. Ana María Casás Reigosa
Dna. Ana María Casás Reigosa
Conserxería

Instalacións

 

Despachos, Salas e Aulas

 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaría Académica
 • D. Antonio García Rojo – 106
 • Dna. Carmen Redondo López – 109
 • D. Diego Vilanova Da Costa – 114
 • D. Francisco Javier Torres Labandeira – 212
 • D. Javier Fernández Alonso – 213
 • D. Javier Rivas Costa – 108
 • Dna. Lourdes Pardo Rodríguez – Planta Baixa
 • D. Luis Lamas Novo – 113
 • Dna. Marta Peraleda Viñas – 204
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco – 202
 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Dirección
 • Dna. María Gómez Barreiro – 205
 • Dna. Rosa Díaz Alonso – Planta Baixa
 • Dna. Teresa Hermo López – 111
 • D. Vicente Silva Meilán – 101

Sala de lectura

Ubicación: E.U. Relacións Laborais Lugo
Capacidade: 17 persoas

Biblioteca

Existe unha Biblioteca Intercentros cunha capacidade de 1615 prazas. A súa ubicación está no Campus de Lugo, a 60 metros da Escola, e presta servizo a todos os alumnos da Universidade de Santiago de Compostela, independientemente do Centro ao que pertenzan.

shape

Todas as aulas contan con rede Wifi universitaria, que inclúe base de datos

Aula

01

 • Conexión Rede: Sí
 • Ordenador: No
 • Retroproxector de transparencia: Sí
 • Cañón de vídeo: Sí
 • Capacidade: 70

Aula

02

 • Conexión Rede: Sí
 • Ordenador: No
 • Retroproxector de transparencia: Sí
 • Cañón de Vídeo: Sí
 • Capacidade: 97

Aula

06

 • Conexión Rede: Sí
 • Ordenador: No
 • Retroproxector de Transparencia:Sí
 • Cañón de Vídeo: Sí
 • Capacidade: 140

Aula

07

 • Conexión Rede: Sí
 • Ordenador: No
 • Retroproxector de transparencia: Sí
 • Cañón de Vídeo: Sí
 • Capacidade: 60

Aula

09

 • Conexión Rede: Sí
 • Ordenador: No
 • Retroproxector de transparencia: Sí
 • Cañón de Vídeo: Sí
 • Capacidade: 60

COMISIÓN DOCENCIA / TÍTULO

 

Son funcións da Comisión Docencia/Título:

– Coordinar a actividade docente.
– Análise e avaliación do Título.
– Análise da aprendizaxe dos alumnos.
– Emitir informes sobre as propostas de modificación do Plan de Estudos.
– Elaborar a Memoria do Título.
– Aprobar a proposta PDA, POD
– Aprobar a programación das materias do Título.
– Analizar a información proporcionada polo Coordinador do Título e o Responsable de Calidade para levar a cabo o seguimento e a valoración da eficacia e a adecuación do Título.
– Realizar un informe dos resultados do Título e das propostas de mellora, e cando sexa necesario, facer proposta de modificación ou suspensión do Título.
– Supervisar que a programación impartida se corresponde co definido no Plan de Estudos vixente e comprobar que non existiron baleiros e duplicidades.

Membros:

 
 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Directora
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria Académica
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco
 • Dna. Rosa Díaz Alonso
 • D. Antonio García Rojo
 • Dna. María Gómez Barreiro
 • Dna. Teresa Hermo López
 • Dna. Lourdes Pardo Rodríguez
 • Dna. Marta Peraleda Viñas
 • D. Vicente Silva Meilán

COMISIÓN RECOÑECEMENTOS

 
A Comisión de validacións resolverá a adaptación ou validación de estudos realizados neste ou noutros Centros, segundo a normativa académica aplicable.

Membros:

 
 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
 • Dna. María Gómez Barreiro
 • Dna. Teresa Hermo López
 • D. Javier Rivas Costa
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco
 • D. Diego Vilanova da Costa

COMISIÓN CALIDADE

 

Membros:

 
 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez
 • Dna. Rosa Díaz Alonso
 • D. Francisco Javier Torres Labandeira
 • Dna. Josefina Bergantiños Corral

Colaboradores

 

Información legal

Aviso legal

Política de privacidade e Cookies