Programas das materias

 

Accede e consulta os programas das materias

 • G3111321- Dereito da Seguridade Social I
 • G3111322- Deseño de Procesos de Traballo
 • G3111323- Facenda Pública: Réxime Fiscal da Empresa
 • G3111324- Selección , Avaliación e Desenvolvemento do Persoal
 • G3111325- Dereito da Seguridade Social II
 • G3111326- Dereito Tributario
 • G3111328- Técnicas de Apoio á Dirección
 • G3111341- Dereito Concursal e Dereito Cambiario – OPTATIVA
 • G3111342- Contabilidade Financieira – OPTATIVA
 • G3111343- Dereito de Contratos e Responsabilidade Civil – OPTATIVA
 • G3111344- Historia das Relacións Laborais na Europa do Século XX – OPTATIVA 
 • G3111345- Institucións e Política Social da Unión Europea – OPTATIVA
 • G3111346- Facenda Autonómica e Local – OPTATIVA
 • G3111347- Psicoloxía dos Grupos e Equipos de Traballo – OPTATIVA
 • G3111348- Dereito Procesual Laboral
 • G3111421- Prácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social
 • G3111422- Economía Laboral
 • G3111423- Prevención de Riscos Laborais II
 • G3111424- Planificación e Valoración de Plantillas
 • G3111441- Dirección de Operacións, Programación e Control de Traballo – OPTATIVA
 • G3111442- Réxime Xurídico do Emprego Público – OPTATIVA
 • G3111443- Contabilidade: Interpretación e Análise da Información Contable – OPTATIVA
 • G3111444- Avaliación de Riscos Psicosociais e Saúde Ocupacional – OPTATIVA
 • G3111445- Economía do Terceiro Sector – OPTATIVA
 • G3111446- Política de Persoal na Empresa Internacionalizada – OPTATIVA
 • G3111449- Prevención de Riscos Laborais I